Cena: 59.99 zł

Czas oczekiwania: ok. 15 minut

Usługa to: e-Konsultacja lekarska

W wielu przypadkach będzie nawiązany kontakt telefoniczny. Proszę być dostępnym telefonicznie. Dostępność 7 dni w tygodniu.

Ankieta pacjenta:

Ankieta pacjenta:

Twoje dane: